چرخش بسکتبال

این یک بازی سرگرم کننده بسکتبال است که برای همه سنین مناسب است. هدف از این بازی ساده است، تنها طول می کشد توپ را به حلقه و آماده است. جمع آوری سکه در طول راه برای به دست آوردن امتیاز بیشتر. از سنبله خودداری کنید. پاک کردن تمام سطوح و تبدیل شدن به یک سکه بسکتبال!