جشن کباب با باربی

شما باید برای کمک به زن و شوهر دوست داشتنی برای آماده سازی یک منوی خاص و تزئین میز در پشت باغ.