توصیه های سبک باربی

باربی یک وبلاگ، مد و زندگی به سبک بسیار معروف و به عنوان او را دوست دارد به زندگی در یک راه بسیار شیک، او خوشحال به کمک پیروان خود را به انجام همان است.