باربی سبک نقطه رقص لهستانی پولکا

باربی یک مد لباس که همیشه به نظر می رسد برای بهترین روند به عنوان سمبل به کمد لباس خود را است. امروز تصمیم گرفته است تا با یک سبک بسیار زیبا است که مناسب برای آب و هوای گرم.