باربی هنر را زرق و برق صورت

باربی همیشه تلاش می کند تا به عنوان پر زرق و برق که ممکن است و او را در انجام راه بسیار خلاق موفق شد. او به تازگی هنر صورت کشف و برخی از شرایطی که در آن او می تواند از آن استفاده کنید وجود دارد. در مرحله، در باله خود و یا احزاب سرگرم کننده که در آن شما می توانید مانند یک شاهزاده خانم لباس.