باربی گزارش مد

باربی همیشه برای آخرین روند مد به دنبال. پس از آن هیچ چیز شگفت آور که او یک کار به عنوان یک ویرایشگر مد برای یک مجله است بدست است. در حال حاضر او یک مهلت برای گزارش در مد و به کمک شما نیاز به گرفتن وجود دارد در زمان.