باربی و کن فرار از بهار در شهرستان

شما باید برای کمک این زن و شوهر برای یک روز تعطیل واقعا سرگرم کننده است. در ابتدا شما باید به بسته بندی، سپس تزئین باربی چمدان به آن را زیبا و منحصر به فرد. او تقریبا آماده است، اما هنوز هم نیاز به لباس برای سوار هواپیما.