باربی گزارش از مد کهکشانی

با سبک پر جنب و جوش و همه کاره به عنوان مد و آرایش، مدل کهکشان آن را بسیار محبوب در میان دختران است.