هیولا دیوانه

این یک بازی است که در آن هدف دفاع از اموال توسط مانع از مهاجمین هیولا، قرار دادن برج های دفاعی در راه به طور خودکار برای جلوگیری و از بین بردن هیولا.