شوالیه ها

این بازی دارای 9 سطح با گرافیک چشمگیر است. شما باید الماس را جمع آوری کنید و برای برطرف کردن سطوح به درب برسید.