جنگ های جناحی

بازی پلت فرم یکپارچهسازی با سیستمعامل 2D که جهان را به لرزه درآورد ، برمی گردد به جانی مگاتون بپیوندید در حالی که با شجاعت سعی در خنثی کردن برنامه های آقای Z دارید.