Ο Υδραυλικός

Πρέπει να συνδέσετε τα κομμάτια του σωλήνα έτσι ώστε να μπορεί να ρέει νερό μέσα από αυτό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βέλη είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μπορείτε να φτάσετε στο επίπεδο 30;