Παζλ της γέννησης του Ιησού

Παίξτε με 6 εικόνες σε αυτό το τέλειο παιχνίδι παζλ. Όλες οι εικόνες προέρχονται από την ιστορία των Χριστουγέννων. Λύστε όλα τα παζλ και κρατήστε τον εγκέφαλο σας σε φόρμα. Έχετε τέσσερις λειτουργίες για κάθε εικόνα: 16 κομμάτια, 36 κομμάτια, 64 κομμάτια και 100 κομμάτια. Απολαύστε και διασκεδάστε.