Κοσμήματα Έκρηξη

Συνδυάστε χρωματιστό κόσμημα για να δημιουργήσετε μια αλυσίδα 3 ή περισσότερων. Οι περισσότεροι συνδυασμοί που κάνετε, τόσο υψηλότερο είναι το σκορ σας! Ποιο θα είναι το υψηλότερο σκορ σας;