Παλάτι Παζλ

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χωρέσει όλα τα αντικείμενα στο δίκτυο, αλλά μην υποτιμάτε τις λειτουργίες που σας επιτρέπουν να χωρίσει, να περιστρέψετε ή να αντιγράψετε ένα αντικείμενο, και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλα τα στοιχεία για να ολοκληρώσετε το επίπεδο.