Νόστιμα 2048

Θα πρέπει να σύρετε και να ταιριάζουν με τα τρόφιμα για να εξερευνήσετε νέες. Συνεχίζει να συνδυάζονται για να πάρει νέα στοιχεία. Θα πρέπει να πάρετε τουλάχιστον 11 είδη τροφίμων.