Πολύτιμοι λίθοι του δάσους

Για αρχή, θα πρέπει να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, στη συνέχεια, μετακινήστε το ποντίκι πάνω από 3 ή περισσότερες ταυτόσημες πέτρες γειτονική (οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια).