Ταιριάζουν μόνο φρούτα

Θα πρέπει να μετακινήσετε τα φρούτα για να πάρετε μια γραμμή ή στήλη τρία ίσα κομμάτια. Λιγότερο κινήσεις, περισσότερο σκορ.