Γωδαί

Στο Γωδαί έχετε τον έλεγχο των στοιχείων! Συγχώνευση στοιχείων για να ξεκλειδώσετε την εξέλιξή τους, να αποκτήσετε εξουσίες και να ολοκληρώσετε το στόχο κάθε επιπέδου!