Πιάσε το σημείο

Η μπλε κουκίδα φεύγει έτσι ώστε να μην παγιδευτεί. Πρέπει να γεμίσετε τις κενές κουκίδες με έναν έξυπνο τρόπο για να εμποδίσετε τη διαδρομή σας. Όταν η μπλε κουκίδα είναι παγιδευμένη, κερδίζετε το παιχνίδι.