Κλιμάκωση

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα επίπεδα για να κερδίσετε το παιχνίδι.