Αποφύγετε Πορτοκαλί

Θα πρέπει να αφαιρέσετε το μπλοκ πορτοκαλί κάνοντας κλικ πάνω τους.