Συνδεθείτε Mahjong

Πρέπει να συνδέσετε τα κομμάτια mahjong και σαφές το διοικητικό συμβούλιο.