Σλάλομ αλπικού σκι

Επιλέξτε τον παίκτη σας και ασκηθείτε στο slalom zigzagging τις σημαίες, προσπαθήστε να κατεβείτε το σκι για να πάρετε τον καλύτερο χρόνο. Μπορείτε να κινηθείτε με τα βέλη σας. Εάν πέσετε, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά. Έχετε 12 επίπεδα.