Κλοτσιές Αμερικανικό Ποδόσφαιρο

Θα πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε όπως πολλά σημεία, όπως μπορείτε να κάνετε με τη ρίψη κυρώσεις.