99 Μπάλες

Θα πρέπει να ρίξει τις μπάλες σε κουτιά για να τα κάνετε να εξαφανιστούν πριν φτάσουν στο κάτω μέρος. Κάθε κουτί έχει ένα αριθμό που δείχνει τον τρόπο που πρέπει να καταστραφούν πολλά εγκεφαλικά επεισόδια. Συλλέξτε κύκλους για να πάρει ακόμη περισσότερες μπάλες και να επιταχύνει την πρόοδό σας. Συλλέξτε αστέρια για να ξεκλειδώσετε νέα στοιχεία.