Έκρηξη των Φυσαλίδων

Εκραγεί το δρόμο σας μέσα στο χώρο. Πυροβολούν όλες τις φυσαλίδες σε κάθε τάξη για να ολοκληρωθεί εκρήξεις μετρητή σας.