Έκρηξη Emoji

Αναμφίβολα είστε εξοικειωμένοι με τα emoji, τα αστεία πρόσωπα της WhatsApp. Σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να εξαλείψετε το emoji γυρίζοντας στο ίδιο χρώμα.