Άρμα μάχης ενάντια στα κεραμίδια

Ροζ βλήμα για ροζ πλακάκια. Μπλε βλήμα για μπλε πλακάκια.