Μανία των δεξαμενών μάχης

Πρέπει να καταστρέψετε όσες δεξαμενές μάχης μπορείτε.