Κάουμποϋ εναντίον Αρειανοί

Θα πρέπει να βοηθήσει Ο καουμπόι πυροβολούν όλους τους Αρειανούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Μπορείτε, να περάσουν το λιγότερο ποσό των σφαίρες μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον προς όφελός σας.