Το στεφάνι των λουλουδιών της Ραπουνζέλ

Θέλει να σχεδιάσει στεφάνια για την επικείμενη σεζόν φεστιβάλ.