Χριστουγεννιάτικες διακρίσεις

Ελέγξτε τις δύο εικόνες σε κάθε επίπεδο που διαθέτουν ελάφι Χριστουγέννων. Μπορεί να φαίνονται όμοια, αλλά δεν είναι! Πρέπει να βρείτε τις πέντε διαφορές στην πρόκληση σε κάθε επίπεδο.