Απομνημονεύστε τα Χριστούγεννα

Κάντε κλικ στις κάρτες για να αποκαλύψετε ένα ζώο. Αποθηκεύστε το ώστε να μπορείτε να το ταιριάξετε με μια άλλη πανομοιότυπη κάρτα.