25 Δεκεμβρίου

Πρέπει να συγχωνεύσετε όμοιες ημερομηνίες μετακινώντας τις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με τη βοήθεια των πλήκτρων βέλους ή μετατοπίζοντας το σχήμα τους στην οθόνη ή μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού. Κάθε φορά που συμμετέχετε σε δύο ημερομηνίες, θα προχωρήσουν σε μια νέα ημερομηνία. Απλά προσπαθήστε να δείτε αν μπορείτε να φτάσετε στις 25 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να ανακατέψετε τον πίνακα ή να ανασυγκροτήσετε τα στοιχεία για περιορισμένο αριθμό φορών.