Σας Ευχαριστούμε

Πρέπει να βοηθήσετε τον Σάντα να δώσει δώρα στα παιδιά. Αλλά προσέξτε για τα τέρατα, θα εμποδίσουν την Santa να δώσει δώρα. Έχετε τρεις ευκαιρίες να δοκιμάσετε!