Άγιος Βασίλης ή κλέφτης

Ποιος βοηθάτε: ο Άγιος Βασίλης ή ο κλέφτης; Ω, περιμένετε ... είναι το ίδιο πρόσωπο! Βοηθήστε τους και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πιαστεί.