Τη νύχτα των δώρων του Σάντα

Υπάρχουν διαφορετικά δώρα. Στην ίδια σειρά ή στήλη πρέπει να συγκεντρώσετε 3 ίσα δώρα.