Αλλαγή των Χριστουγέννων

Θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τα στοιχεία των Χριστουγέννων σε σειρές των τριών ή περισσότερων, κάθετα ή οριζόντια, πριν τελειώσει ο χρόνος.