Ρίχνοντας δώρα

Τώρα μπορείτε να βοηθήσει Σάντα να παραδώσει όλα τα δώρα στο χρόνο. Θα πρέπει να ρίξει τα δώρα στο καμινάδες των σπιτιών. Προσπαθήστε να πάρετε την υψηλότερη βαθμολογία.