Χειμώνα γκαλά για πριγκίπισσες

Ελίζα είναι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί χιονίζει. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να γιορτάσουν το χειμώνα με ένα πραγματικό χορό.