Το κατάστημα Άγιος Βασίλης

Σε αυτό το παιχνίδι θα βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη να τακτοποιήσετε τα δώρα στο κατάστημα του στο Βόρειο Πόλο. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Άγιος Βασίλης θα σας ευχαριστήσω, αν σας δανείσει ένα χέρι.