Κάνε με 10

Ο στόχος είναι να κάνουμε αυτόν τον αριθμό.