Σύνδεσε 4 πολλούς παίκτες

Αυτό είναι ένα παιχνίδι για δύο παίκτες παίρνουν σειρά για να πέσει δίσκους σας χρώμα στην κορυφή.