Έκρηξη Αστέγων

Θα πάρετε τον έλεγχο ενός μικρού, βασικού διαστημικού σκάφους για να ξεκινήσετε. Πρέπει να συλλέξετε πολύτιμους λίθους για να αυξήσετε το σκορ σας.