Τέσσερα Χρώματα

Παίξτε με έως 3 αντιπάλους ελεγχόμενους από υπολογιστή.