Η βόμβα τέρας δακτυλογράφος

Πρέπει να παλεψετε τα τέρατα χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις για να τα εξαλείψετε. Βεβαιωθείτε ότι οι βόμβες δεν εκραγούν