Φρίκη Πάρκινγκ 2

Πρέπει να παρκάρετε νέα αυτοκίνητα στους άδειους χώρους στάθμευσης χωρίς να χτυπήσετε άλλα αυτοκίνητα ή εμπόδια.