Πιλοτική Ρίκο

Οι δρόμοι αποκλείονται λόγω του έντονου χιονιού και πρέπει να καθαρίσετε τους δρόμους που οδηγούν φορτηγά και βαρείς εκσκαφείς για να αφαιρέσετε το χιόνι και να καθαρίσετε το δρόμο.