Η οργή της μοτοσικλέτας

Πρέπει να οδηγείτε με την υψηλότερη ταχύτητα και όσο μπορείτε χωρίς να συντρίψετε.